Privacyverklaring Dance and Sports Move

Dit is de privacyverklaring van Dance and Sports Move, hierna ook: "Dance and Sports Move". Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als je vragen of klachten hebt?” In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Dance and Sports Move. 

 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

 

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

 

Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

 

Jouw toestemming.

 

Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren. Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

 

Wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

 

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

 

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

 

Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de (leden)administratie Zolang als je met ons een overeenkomst hebt en tot 2 jaar daarna.
Archivering van klantgegevens Tot 2 jaar na de laatste transactie
Gegevens voor deelname aan wedstrijden en uitvoeringen Tot 2 jaar na de laatste transactie

 

 

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

 

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:

 

Dance and Sports Move
Krichelstraat 8, 6466AS, Kerkrade
045-5419177/0610150200
info@dance2move.nl

 

Deze privacyverklaring is van 24 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een email-bericht over te sturen.