Lesgeld | Dance and Sports Move | Kerkrade

Lesgeld Maandelijkse contributie

  Tarievenlijst  1x per week  2x per week Onbeperkt Acrobatiek
  Kids t/m 11 jaar € 20,- € 25,- € 35,-  
  Vanaf 12 jaar € 23,- € 27,- € 35,-  
  Acrobatiek  € 25,-      
  WG Hip Hop     € 45,-  € 25,-
  Dans intensief     € 45,-  € 25,-
  WG Hip Hop + dans intensief € 90,-  € 25,-
                  * WG= Wedstrijdgroep  * dans intensief = Lenigheid/kracht en dans technieken * acrobatiek = turnen en acro elementen

 

* U kunt kiezen uit:

1x per week les d.w.z. u betaalt maandelijks uw contributie en kunt 1 x per week gebruik maken van een recreatieve sport- of dansles.
2 x per week les, d.w.z. u kunt dan 2 x per week gebruik maken van een recreatieve sport-en/of dansles.
Onbeperkt, d.w.z. u kunt onbeperkt per week gebruik maken van een recreatieve sport-en/of dansles.

 

Inschrijving bedraagt eenmalige kosten van  15 euro.

De contributie wordt aan het begin van iedere maand via automatische incasso geïncasseerd.
De minimale duur van een lidmaatschap is 3 maanden. Houd rekening met de minimale contractperiode van 3 maanden.

 

Voorwaarden

Bij aanmelding dient u de contributie voor de lopende maand en inschrijfgeld te voldoen. Het lidmaatschap loopt vanaf de eerste maand opvolgend, waarin u zich aangemeld heeft. U heeft de eerste maand de mogelijkheid om contant te betalen. De volgende maanden kunnen alleen per automatische incasso worden voldaan. Door ondertekening van een inschrijfformulier machtigt u ons Dance & Sports Move om de contributie maandelijks per automatische incasso van het door u aangegeven rekeningnummer af te schrijven. Dit lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd. Met betrekking tot de prijzen van de lessen en activiteiten wordt kortheidshalve verwezen naar de prijslijst. Alleen in het geval van ernstige blessure of ziekenhuisopname kunnen betalingen 2 maanden worden stopgezet. De lopende maand dient echter wel betaald te worden.

 

Elke deelnemer zal geheel op eigen risico de lessen en activiteiten van Dance & Sports Move volgen. Dance & Sports Move aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende enig letsel (schade) tengevolge van een ongeval tijdens voornoemde lessen en activiteiten. Dance & Sports Move aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor beschadiging en diefstal van goederen door derden. Dance & Sports Move zal ten aanzien van het bovenstaande de redelijkheid en billijkheid in acht nemen