Tarievenlijst maandelijkse contributie dans & sport

Kids t/m 5 jaar
19,50 euro (1x per week 45 minuten)

Kids t/m 11 jaar
22,50 euro ( 1x per week)
27,50 euro ( 2x per week)
37,50 euro (onbeperkt )

Vanaf 12 jaar
25,50 euro ( 1x per week)
29,50 euro ( 2x per week)
37,50 euro ( onbeperkt)

Wedstrijddansers
47,50 euro (4 uur per week)

 

Toelichting contributie

De contributie wordt aan het begin van iedere maand via automatische incasso geïncasseerd. De minimale duur van een lidmaatschap is 3 maanden.

 

Lidmaatschap opzeggen

De volgende punten van zijn van belang:

U ontvangt schriftelijk of per mail een bevestiging van uitschrijving.
U kunt de maand na uitschrijving nog (sporten of dansen) gebruik maken van de lessen.

Vermeld in uw e-mail of brief de volgende gegevens:

 

Voorwaarden

Bij aanmelding dient u de contributie voor de lopende maand en inschrijfgeld te voldoen. Het lidmaatschap loopt vanaf de eerste maand opvolgend, waarin u zich aangemeld heeft. U heeft de eerste maand de mogelijkheid om contant te betalen. De volgende maanden kunnen alleen per automatische incasso worden voldaan. Door ondertekening van een inschrijfformulier machtigt u ons Dance & Sports Move om de contributie maandelijks per automatische incasso van het door u aangegeven rekeningnummer af te schrijven. Dit lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd. Met betrekking tot de prijzen van de lessen en activiteiten wordt kortheidshalve verwezen naar de prijslijst. Alleen in het geval van ernstige blessure of ziekenhuisopname kunnen betalingen 2 maanden worden stopgezet. De lopende maand dient echter wel betaald te worden.

 

Elke deelnemer zal geheel op eigen risico de lessen en activiteiten van Dance & Sports Move volgen. Dance & Sports Move aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende enig letsel (schade) tengevolge van een ongeval tijdens voornoemde lessen en activiteiten. Dance & Sports Move aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor beschadiging en diefstal van goederen door derden. Dance & Sports Move zal ten aanzien van het bovenstaande de redelijkheid en billijkheid in acht nemen