Art2Move samen met Gemeente Kerkrade in het B.O.S. (buurt, onderwijs, sport) project

 

Projectgebied

Het project Dance2Move zal worden uitgevoerd in de buurten Heilust, Kaalheide, Spekholzerheide, Terwinselen en de Gracht van het projectgebied Kerkrade-West.

 

Partners

De Campus Kerkrade is de spil van het project. De partijen die hun domicilie hebben in de campus nemen sanen met de gemeente de voorbereiding en uitvoering van alle activiteiten voor hun rekening. Naast de gemeente zijn dit college Rolduc, Vrije Academie ZOM, stichting Muziek- en Dans onderwijs Kerkrade, welzijnsinstelling Impuls en Danscentre Move.

 

Doelgroep

De doelgroep waarop de organisaties zich richten is in eerste instantie de scholieren van college Rolduc van 12 tot 19 jaar. Tevens zullen de kinderen van de groepen 7 en 8 meegenomen worden in de verschillende programma �s.

 

Doelstellingen

 1. Het bevorderen van het sport & beweeggedrag van de leerlingen van het VMBO.
  Het aanpakken van bewegingsachterstanden bij jongeren.
 2. Het bevorderen en het bewustmaken van een gezonde leefstijl.
  Middels de activiteit 'actieve leefstijl' willen we jongeren bewust maken van een gezonde leefstijl, zodat zij deze ook zelf kunnen naleven in het dagelijks leven.
 3. Het vergroten van de sociale competenties.
  Meer jongeren de kans bieden om hun vrije tijd op een positieve wijze met leeftijdsgenoten in te vullen. Door middel van het aanbod van activiteiten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren met name het opdoen van sociale vaardigheden en ervaringen in groepsverband
 4. Het terugdringen van overlast van hangjongeren in relatie tot het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie.
  Door een goed op elkaar afgestemd totaal aanbod van de hierboven genoemde partners de jongeren een actieve vorm van vrije tijdsbesteding met een boodschap bieden waardoor een grotere participatie van de jongeren in het maatschappelijke leven bereikt wordt.

Activiteiten

Om de genoemde doelstellingen te bereiken, is door de projectgroep een activiteitenplan opgezet dat bestaat uit twee cycli van elk 8 weken. Elke cyclus wordt afgesloten middels een gezamenlijke manifestatie waarop alle deelnemers bij de verschillende activiteiten het geleerde en geproduceerde tonen. Dit kunnen vormen van kunst, dans, muziek en beweging zijn die door de verschillende participanten aan de jeugd zijn aangeboden. Voor de verdere invulling van de activiteiten per organisatie wordt verwezen naar de betreffende website. (www.campuskerkrade.nl, www.impulskerkrade.nl en www.dance2move.nl )

 

Aanvullend hierop de gezonde activiteiten welke uitgevoerd worden als project van de GGD, maar wel vallen onder het BOS project en ook een belangrijke bijdrage leveren aan de beoogde doelstellingen.