Opzeggen | Dance and Sports Move | Kerkrade

Opzegging

De volgende punten van zijn van belang:

In geval van achterstallige betaling zijn wij gerechtigd 5,- Euro administratie kosten in rekening te brengen. Wanneer u minderjarig bent, is een handtekening van een van uw ouders of voogden verplicht. Elke deelnemer zal geheel op eigen risico de lessen en activiteiten van Dance & Sports Move volgen. Dance & Sports Move aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende enig letsel (schade) tengevolge van een ongeval tijdens voornoemde lessen en activiteiten.

 

Opzegging dient schriftelijk of per email te gebeuren.


U ontvangt per mail een bevestiging van uitschrijving. U kunt gedurende maand na uitschrijving  (sporten en/of dansen) gebruik maken van de lessen.
Vermeld in uw e-mail of brief de volgende gegevens:

Dance & Sports Move aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor beschadiging en diefstal van goederen door derden. Dance & Sports Move zal ten aanzien van het bovenstaande de redelijkheid en billijkheid in acht nemen.

 

Het opzegtermijn gaat in op de 1e van een maand en bedraagt 4 weken.

Voorbeeld: Als u op 15 december opzegt, wordt uw abonnement per 1 februari stopgezet.

 

Dance & sports Move

Krichelstraat 8   

6466 AS KERKRADE
Tel:  0031-(0)45-4100050
info@dance2move.nl   www.dance2move.nl